STAFETTKARNEVALEN 2018 Anmäl dig som frivillig

Hej!


Stafettkarnevalen 18-19.5.2018 i Åbo blir ett jättestort evenemang och vi kommer att behöva en stor mängd frivilliga funktionärer för många olika slags uppgifter som du ser nedan. Vi kommer att hålla infotillfällen och skolningar för olika grupper våren 2018 men vi vill gärna redan veta vem som kan hjälpa till. Har du frågpor kan du kontakta ÅIFK:s verksamhetsledare Lena Hindström-Pesu.

lena.hindstrom-pesu@ffaifk.fi / tel. 040-5259029

Stort tack till alla som ställer upp!

A: Drickatältet: Servera dricka till eleverna efter att de sprungit

B. Funktionärsbespisning: Ta hand om lunchserveringen för funktionärerna↵Se till att det finns kaffe, bulla och pålägg till smörgåsar för funktionärerna

C. Funktionärsmottagning: Ta hand om funktionärer vid mottagningen↵Dela ut behövlig rekvisita↵Se till att utdelad rekvisita returneras↵Kolla att kontaktuppgifterna till funkisarna är up-to-date

D. Förstahjälp: Fungera som förstahjälp under tävlingarna

E. Gatustafettteam: Hjälpa till med gatustafetterna ute i terrängen

F. Inkvarteringsteam: Allokera skolorna i tillgängliga sovlokaler↵Ta hand om skolorna när de anländer

G. Frukostteam i skolorna: Dela ut beställda frukostportioner till skolorna då de anländer till frukosten

H. Inmarschteam: Se till att alla skyltar delas ut till skolorna↵Leda inmarschen

I. Kioskförsäljning: Sälja prylar, mat, glass, dricka, godis mm. under tävlingarna

J. Presskansli: Hantera utgående pressmaterial för Stafettkarnevalen under tävlingarna↵Fungera som kontaktyta pressen och arrangörerna emellan

K. Prisutdelning: Fungera som hjälp för de utnämnda prisutdelarna under tävlingarnas prisceremonier↵Se till att rätt pris delas ut på rätt tidpunkt↵Fixa övriga ceremonier så som funktionärspremieringar, hejarklacktävlingarnas premieringar o.s.v.

L. Resultatservice: Mata in ändringar i lagsammansättningar↵Uppdatera webbsidorna med resultat↵För hand mata in resultat i resultatdatabasen vid behov

M. Roudare: Hjälpa till med att ställa i ordning inför Stafettkarnevalen↵Hjälpa till med att städa undan efter Stafettkarnevalen

N. Speakerteam: Speaka under tävlingarna

O. Stafettfunktionär: Fungera som växlingskontrollant↵Fungera som startordnare↵Fungera som måldomare↵Fungera som tidtagare↵Hjälpa till med funktioner ute på tävlingsplanen

P. Städteam: Hjälpa med städningen efter Stafettkarnevalen

Q. Tävlingskansli: Dela ut rekvisita till skolornas lagledare↵Ta emot lagförändringar av lagledarna↵Fungera som kontaktyta skolorna och arrangörerna emellan under tävlingarna

R. Tävlingsläkare: Fungera som läkare under tävlingarna

S. Tävlingssekretariat: Kopiera upp och förse speakrarna och anslagstavlorna med aktuella resultat och startlistor↵Kolla att allt behövligt material fås från resultatkansliet

T. Tävlingsstarter: Skjuta startskott under tävlingarna

U. Upprop: Ropa upp lagen som skall in på plan↵Koordinera uppspringandet av lagen

V. VIP-team: Ansvara för att VIP utrymmen fungerar↵Agera värd för Stafettkarnevalens VIP-gäster

X. Älgpatrull: Agera maskot under tävlingarna (Staffan och Steffi)

Y. Övrigt: Hjälpa till där det behövs

Z. Ordningsman (har ordningsmannautbildning)

Å. Trafikdirigent: dirigerar bussarna då eleverna anländer och lämnar tävlingsplatsen (Paavo Nurmi)

Namn
Telefonnummer
E-post
Ange den funktionärsuppgift som du kan delta i
Ange alternativ 2 för den funktionärsuppgift som du kan delta i:
Vilka dagar kan jag delta:
Jag kan hjälpa till med förbredelserna 15-17.5.2018:
Min ålder 2018
I de flesta uppgifter krävs att man kan tala svenska.Ange ja eller nej.

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


    Huom. et voi tallentaa tietoja, koska tätä lomaketta ei ole vielä julkaistu.
Åbo IFK